Dotacje UE


Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Wdrożeniowe NABOR Grażyna Naborczyk otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowe NABOR G. Naborczyk,

Cel Projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19


Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 300kWp wraz z infrastrukturą techniczną na dachu hali PPW NABOR

Cel projektu:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy generatora PV 300 kWp

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe NABOR G. Naborczyk


Poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego NABOR Grażyna Naborczyk

Cel projektu:
Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i zastosowanie instalacji OZE

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe NABOR G. Naborczyk


 


Uruchomienie w PPW NABOR nowoczesnych technologii w linii produkcyjnej do wytwarzania elementów filtracyjno-wentylacyjnych oraz grzewczych do indywidualnie projektowanych wielkogabarytowych przestrzeni roboczych.

Cel projektu:
Uruchomienie produkcji elementów filtracyjno-wentylacyjnych oraz grzewczych.

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe NABOR G. Naborczyk