Vibro-abrasion

Under construction

(Polski) Nabor obróbka wibrościerna wyrobów metalowych w maszynie Rossler