Obróbka wibrościerna

Proces ten polega na obróbce mechanicznej powierzchni niewielkich elementów przy pomocy materiału ściernego lub polerskiego – kształtek ceramicznych z dodatkiem środków technologicznych. Dzięki drganiom wytwarzanym przez maszynę, na detalach powstaje ubytek powierzchniowy – zostają pozbawione ostrych krawędzi oraz uwolnione od wszelkich mediów, które są wynikiem procesu produkcyjnego – jak np.  smar i inne zanieczyszczenia. Dysponujemy oddzielnymi urządzeniami przeznaczonymi do obróbki metali ze stali zwykłych i stali nierdzewnej.

Nabor obróbka wibrościerna wyrobów metalowych w maszynie Rossler