(Polski) RODO

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujecie, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Grażyna Naborczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „NABOR” Grażyna Naborczyk, ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje pani Magdalena Kliczka-Bałchan, która odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych. Z Inspektorem możecie skontaktować się mailowo: iod@pcat.pl bądź telefonicznie: 503-479-832.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).